De beste innovatørene

Samarbeid med innovatører fra ledende innovasjonsnettverk og akademia over hele verden.

Det beste innholdet

Delta på de mest relevante kursene, workshopene og sertifiseringene på markedet.

De beste verktøyene

Få tilgang til verktøyene som hjelper deg å kvantifisere, måle og øke din innovasjonskraft.

Fordelene du har lett etter

I et arbeidsliv preget av rask endring, tøff konkurranse og nye krav vil det å bygge kompetanse og kunnskap om hva som skal til for å lykkes med innovasjonsarbeidet være viktigere enn noensinne.

Fordeler dette legger grunnlaget for:

  • økt vekst og konkurranseevne
  • reduserte kostnader & økt ressurseffektivitet
  • forbedret bærekraft og raskere fornyelse av dagens produktportefølje
  • forbedret omdømme og verdsettelse
  • økt evne til å tiltrekke seg talenter, kunder, partnere og ny kapital
  • forbedret bærekraft og oppfølging av FN’s 17 SDG’er
  • forenklet etterlevelse av viktige forskrifter og andre krav

Er du på jakt etter økt innovasjonskraft, bør vi ta en prat.

«GIMI is proud to partner with Open Innovation Lab of Norway and Open Innovation Academy in order to deliver the best certification program to the Norwegian market»

Hitedra Patel – CEO, GIMI