7 grep for å doble din innovasjonskraft

Se på hva som skal til for å bygge et smart innovasjonsledelsessystem!

Få også med deg hvilke endringer ISO 56002 medfører for alle som jobber med innovasjonsprosjekter.

Virksomheter med ledere som måler innovasjonsaktivitetene, kan innovere mer effektivt og oppnå langt bedre resultater. Et godt innovasjonsledelsesystem inkluderer både relevante mål, en strategi som er klart kommunisert og tilgjengelige ressurser vi kan trekke på for å oppnå de tiltenkte resultatene.

På denne workshoppen lærer du:

Et godt innovasjonsledelsessystem med gode måleparametere bidrar derfor til å øke innovasjonskraften – og vil gi deg og dine kolleger et reelt innovasjonsløft.

Drastisk forbedrende innovasjonsresultater er IKKE forbeholdt de heldige få. Effekten kan tas ut av deg og din virksomhet, ja, av alle som deltar og tar de nødvendige skritt.

Vi vil også se på 15 verktøy og metoder som medlemmene av Open Innovation Lab of Norway har valgt ut som de beste.

Meld deg på:

Ønsker du mer informasjon? Kontakt Truls Berg på truls.berg@digitalinsight.no eller Øystein Bredal-Thorsen på oystein@innovate.no.

Leveranse og målgruppe

Som deltager i denne workshop sesjonen får du konkret verktøy og dokumenterte resultater av deltagelsen. Videre får alle deltagere på forhånd en vurdering av sin egen innovasjonsinnstilling (PIA – Personal Innovation Assesment) – en ærlig tilbakemelding på dine styrker og utfordringer for innovasjonsfaget (egenvurderingen tar ca.40 minutter)

Pris

Workshopen koster 1.950,- pr. stk
For medlemmer av Open Innovation Lab of Norway og Innovation Forum er workshoppen inkludert i medlemsskapet.

Leveranse ved

Truls Berg
Leder, Open Innovation Lab of Norway

Øystein Bredal-Thorsen
COO, Open Innovation Academy of Norway