Bli en internasjonal Certified Innovation Professional

Open Innovation Academy tilbyr GIMIs Certified Innovation Professional sertifiseringer i Norge.

Dette kurset er designet for profesjonelle som ønsker å lære de beste innovasjonsverktøyene og -metodikkene og bruke dem på virkelige utfordringer i deres virksomheter.

Start med - Modul #1 "Certified Innovation Associate"

Hvorfor delta på kurset?

 • Bedre grep om divergerende og konvergerende verktøy
 • Økt selvtillit til å gjenta innovasjonsprosessen
 • Dypere forståelse av innovasjon
 • Evne til å arbeide i uklare og usikre situasjoner
 • Tilgang til et globalt nettverk av innovasjonsledere

Modules:

 1. Demystifying Innovation
 2. Innovation Intent
 3. Opportunity Insights
 4. Fields-of-Play
 5. Business Concepts
 6. Business Case

Ja, jeg ønsker å delta på kurset Certified Innovation Associate!

Ønsker du mer informasjon? Kontakt:

Mayuresh Amberkar
mayuresh@digitalinsight.no

Truls Berg
truls.berg@digitalinsight.no

Leveranse og målgruppe

Målgruppen er innovasjonsprofesjonelle som ønsker håndfast og dokumenterbar kompetanse innen metode, verktøy og prosesser.

Resultat

Formell globalt annerkjent «Certified Innovatian Professional»sertifisering  levert av GIMI og er basert på ISO 56002 serien

Leveranse ved

Kurs: Truls Berg
Leder – Open Innovation Academy of Norway

Sertifisering: Hitendra Patel
CEO, GIMI – Global Innovation Management Institute