Bli internasjonalt sertifisert innen innovasjon

Open Innovation Academy of Norway tilbyr GIMIs sertifiseringer i Norge.

For å introdusere deg til GIMIs sertifiseringsportefølje har vi laget et kort og effektivt webinar. Dette webinaret tar for seg GIMIs struktur, leveranseplan og forventet resultat.

GIMIs CEO og grunnlegger Hintendra Patel (Ph.D) gir  mer informasjon om hvorfor innovassjonstanken er viktig  her (varighet 3 minutter).

Ikke gå glipp av denne muligheten til å bli inspirert!

Delta på webinar om GIMI sertifisering (gratis)

Ønsker du mer informasjon? Kontakt:

Mayuresh Amberkar
mayuresh@digitalinsight.no

Truls Berg
truls.berg@digitalinsight.no

Leveranse og målgruppe

Målgruppen er innovasjonsmedarbeidere som ønsker håndfast og dokumenterbar kompetanse innen metode og prosesser.

Omfang

Omfang avhenger av hvor mange av de tre sertifiseringsnivåene du ønsker.

Sertifiseringen kan kjøpes individuelt, som par eller bedriftsinterne team (3-5 personer).

Resultat

Formell globalt annerkjent sertifisering innen innovasjon og innovasjonsledelse.

Leveranse ved

Webinar: Truls Berg
Leder, Open Innovation Lab of Norway

Sertifisering: Hitendra Patel
CEO, GIMI – Global Innovation Management Institute