Medarbeiderinvolvering

Få det beste ut av dine egne ansatte – sertifisér dem og behold dem (før det er for sent).

Kravet til endring og tilpasning til omgivelsene, marked, kunder og omgivelser øker stadig. Historien er full av selskap som ikke tilpasset seg så vel trender som myndighetskrav, og som tross sin ledende markedsposisjon, ikke lengre er det.

Fellesnevneren er at de ikke lyttet til de signaler og ideer dem nærmest markedet hadde. Kravet til medarbeider involvering øker, også innen dokumentasjon av arbeidsmiljø og kvalitetsarbeidet.

Basert på krav i bl.a. Arbeidsmiljøloven og ISO 9000 m.fl. har vi vi vårt opplegg for Medarbeiderinvolvering.

Meld deg på:

Ønsker du mer informasjon? Kontakt Øystein Bredal-Thorsen på oystein@innovate.no eller ring 902 62 238

Leveranse og målgruppe

Leveransen skjer etter kundens bestemmelser internt eller eksternt.

Målgruppen er avdelingsledere, mellomledere og ansatte med påvirkningskraft.

Omfang

3×4 timer arbeidsmøte i løpet av 3 måneder.

Fra 6 til 12 deltagere.

Resultat

Konkret tilbakemelding til oppdragsgiver med foreslåtte avgjørelser og tiltak.

Leveranse ved

Øystein Bredal-Thorsen
COO – Open Innovation Academy of Norway