Bli en internasjonal Certified Innovation Professional

Delta på kurset om «Certified Innovation Associate»

Modules:

  1. Demystifying Innovation
  2. Innovation Intent
  3. Opportunity Insights
  4. Fields-of-Play
  5. Business Concepts
  6. Business Case

Kurset foregår på EPICenter, Edvard Storms Gate 2, 0166 Oslo kl. 0900 – 1700 hver av dagene, og avsluttes med en on-line eksamen som leder til selve sertifiseringen.

Kurset leveres på norsk med engelsk materiale.

  • Pris pr. deltager er NOK 21,500.-
    (dette er medlemsprisen for deg som er med i Open Innovation Lab of Norway)
  • Pris for ikke-medlemmer er NOK 27,500.-

I tillegg vil alle faktureres NOK 4,950.- eks. mva for eksamen og selve sertifikatet.

NB: Prisen inkluderer mentorering i forbindelse med sertifisering til Certified Innovation Proffesional (GIMI#2).

Endelig påmelding skjer ved å bekrefte din deltagelse her:

Ønsker du mer informasjon? Kontakt Øystein Bredal-Thorsen på oystein@innovate.no eller ring 902 62 238

Leveranse og målgruppe

Målgruppen er innovasjonsprofesjonelle som ønsker håndfast og dokumenterbar kompetanse innen metode, verktøy og prosesser.

Resultat

Formell globalt annerkjent «Certified Innovatian Professional»sertifisering  levert av GIMI og er basert på ISO 56002 serien

Leveranse ved

Kurs: Øystein Bredal-Thorsen
COO – Open Innovation Academy of Norway

Sertifisering: Hitendra Patel
CEO, GIMI – Global Innovation Management Institute